Program: L-S | 06:00 - 22:00 și Duminică 06:00 - 21:00

Termeni și Condiții

Website-ul www.spalatoria-germana.ro este proprietatea S.C SPĂLĂTORIA GERMANĂ S.R.L, cu sediul in Bucuresti, B DUL Ferdinand nr. 180, bl T4, ap 35, sector 2, avand Codul Unic de Inregistrare nr. RO16701880 si numarul de ordine in registrul comertului J40/13599/2004. Acest document stabileste termenii si conditiile in care puteti utiliza www.spalatoria-germana.ro, denumit in continuare site.

Accesul si utilizarea site-ului www.spalatoria-germana.ro se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea site-ului si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecintele care decurg din acceptarea lor.

ACCESUL LA SITE

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obtinerea de informatii. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa. Pentru a obtine acces la site si la serviciile si informatiile puse la dispozitie prin el, trebuie sa obtineti acces la World Wide Web (www), direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de Internet, platind orice taxa asociata cu acest acces. Spalatoria Germana nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastra de comunicare cu acesta.

COMANDAREA PRODUSELOR

Incheiarea contractului de vanzare cumparare intre parti il constituie momentul la care societatea va va comunica mesajul de confirmare referitor la comanda primita dupa lansarea acesteia de catre dumneavoastra prin intermediul website-ului. Obiectul contractului il constituie produsele pentru care v-ati exprimat optiunea de curatare, prin lansarea unei comenzi, comanda care v-a fost confirmata ulterior de catre societate. Produsele au caracteristicile mentionate de catre societate pe pagina web, prin email, chat sau telefonic. Pretul produselor achizitionate este acela mentionat pe pagina web de catre societate pentru produsele in cauza.

MODALITATEA DE LIVRARE

Societatea isi va indeplini obligatiile contractuale in termen de cel mult 30 zile de la data la care ati primit mesajul de confirmare referitor la comanda dumneavoastra. In cazul in care nu poate executa contractul din cauza ca produsul nu este disponibil, societatea va va informa despre aceasta situatie iar sumele pe care le-ati varsat va vor fi restituite in termen de maxim 30 zile. Furnizorul poate livra catre dumneavoastra un produs similar avand acelasi pret, in situatia in care produsul solicitat initial nu este disponibil, numai dupa informarea si cu acordul dumneavoastra.

PLATA PRODUSELOR

Plata produselor se face in momentul livrarii produselor in urma curatarii. Plata produselor se va face dupa verificarea de catre dumneavoastra a Produselor. Plata se va face catre soferul care v-a inmanat produselor pe baza de chitanta intocmita de aceasta.

RETURNAREA PRODUSELOR

In calitate de consumator aveti dreptul de a notifica in scris societatea despre faptul ca doriti sa dati retur un produs care nu a fost curatat conform cerintelor dumneavoastra, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 24 de ore de la primirea produsului. Dreptul de renuntare se refera EXCLUSIV produselor comandate in cadrul magazinului on-line www.spalatoria-germana.ro .

CLAUZE SPECIALE

Curăţarea hainelor se va efectua atent şi in conformitate cu instrucţiunile de pe eticheta stabilită de producător Îmbrăcămintea fără eticheta de întreţinere se va curaţa pe răspunderea clientului.

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru hainele deteriorate aduse la curăţat. În ceea ce priveşte uzura, ambele părţi recunosc o uzura de 30°,6 pentru orice obiect predat.

Preţurile vor fi percepute conform listei de preţuri afişate in magazin.

Pentru obiectele care nu posedă efichete cu recomandările de prelucrare prestaţia va fi executată pe răspunderea ta.

Dacă clientul solicită curăţarea hainelor contrar opiniei specialiştilor firmei, curăţarea se va face pe riscul său, sub semnătură. Această cerinţă va fi menţionată pe bon.

În cazul in care clientul solicită curăţarea unor pete cu substante specifice scoaterii petelor persistente, Spălătoria Germană nu garantează curăţarea totală a petelor si nu răspunde pentru Insuficienta rezistenţă a coloranţilor.

Firma nu răspunde de eventualele deteriorări datorate unor vicii ascunse ale materialului, sau dacă acesta este de proastă calitate.

Deoarece anumite materiale din care sunt fabricate accesoriile sunt atacate de soluţia de curăţare, firma nu răspunde de eventualele deteriorări ale acestora.

Restituirea articolelor curățate se va face pe baza bonului de comandă eliberat de firmă. În cazul pierderii chitanţei , articolele vor fi eliberate pe baza unui act care confirmă idenfitatea şi adresa depunătorului şi sub semnătura clientului pe bonul firmei. Verificarea canfitafivă şi calitativă a produselor ridicate din curăţătorie se face la momentul ridicăni, in prezenţa reprezentantului firmei.

Daca obiectele predate işi modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (ex: defecţiuni provenite din insuficienta rezistenţă a ţesăturii şi a cusăturii, din insuficienta rezistenţă a coloranţilor etc.) constatate de organul C.T.C. al unitătii, aceasta este absolvită de orice răspundere.

In cazul deteriorării grave, pierderii sau furtului produselor aduse in vederea curăţării, din cauze imputabile firmei noastre, se va acorda o despăgubire de 70% din preţul obiectului respectiv, dacă valoarea acestuia poate fi certificată printr-un bon fiscal sau factură. În cazul în care nu se poate face dovada preţului pentru produsul respectiv se va acorda o despăgubire de maxim 5 (cinci) ori contravaloarea prestaţie.

Clientul are obligaţia de verificare a mărfii la eliberare şi de contestare imediată a execuţiei serviciului, situaţie in care produsul rămâne la unitate pentru a fi verificat. Nu se acceptă reclamaţii ulterioare ridicării mărfii curăţate din unitate.

Obiectele neridicate in termen de 2 luni se consideră abandonate.

În urma prelucrării obiectelor din blană naturală. piele, cojoace, piele velurată, acestea pot suferi modificări de culoare datorate unor defecte de tăbăcire, tanare şi vopsire sau orice alte deteriorări cauzate de un finisaj necorespunzător, motiv pentru care prestaţia de curăţat chimic a acestor obiecte se va face pe garanţia clientului.

Societatea nu este răspunzătoare pentru neexecutarea prestatiilor în termen datorită unor cauze de fortă majoră, in conditiile legii. De asemenea, în cazul intreruperii utilitătilor (energie electrica, apă ) din cauze independente de firmă, clientul este de acord cu prelungirea termenului de efectuare a prestatiei corespunzătoare perioaciei de intrerupere a utilitătilor respective.

Acest regulament reprezintă un contract intrechent şi firmă, deci este acceptat necondiţionat de ambele părţi.

Servicille de spălătorie se execută in regim de 24h-48h • Pentru articolele din piele 7 zile

SIMBOLURILE FOLOSITE LA RUBRICA CARACTERISTICI:

S= material sintetic sau in amestec cu fibre sintetice

U = obiect uzat peste 30% sau rupt, ciupit etc.

FG = prestaţie fără garanţie

P = material pătat

R = returVezi și

Politica de confidențialitate
Politica Cookie
© 2023 - Toate drepturile rezervate


Comandă Online
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram